Jeg er enig i det du sier. Men jeg liker ikke måten du sier det på. Også blir det helt feil og du tar helt feil. Men jeg er så enig. (Foto: Jarle Vines)

Godhetskloakk gjødsler moralsk panikk

Da Fugelli mante til forståelse for sex med småbarn, så stakk han visst hånden sin inn i et vepsebol. Venstresiden var visst ikke så forståelsesfull som han hadde forventet. Han trodde vel som sedvanlig at han skulle lede an i kampen mot frepperne.

– Vi skal ikke godta det, men prøve å forstå at i deler av verden er dette en skikk. Det har vært sånn i 1000 år. Og de som følger den skikken er ikke forkastelige, de er ikke moralsk primitive. De skal møtes med god vilje, og så må vi finne ordninger som gjør at de kommer inn under norsk lov, sier Per Fugelli til NRK.

Dette er klassisk Fugelli. Han sier først at vi ikke skal ha barnebruder i Norge, og rett etterpå sier han at vi skal ha stor forståelse for at en 20-åring er gift med ei 12-år gammel jente. Først bekrefter han støtte til en allment akseptert verdi, før han kommer trekkende med noe vas som faktisk motstrider hva han nettopp sa.

Saken må settes i kontekst med at Sylvi Listhaug sa det er forkastelig å gifte seg med barn. Det er altså dette Fugelli skulle ta et oppgjør med.

UDI har allerede regelverk om mindreårige med ektefeller. Barnevern og politi skal tilkalles i saker med personer under 16 år. Personer mellom myndighetsalder og seksuell lavalder blir hentet inn til samtaler for å undersøke om dette er tvangsekteskap.

Så la det være klinkende klart at Fugelli ikke brukte nyanser om barnebruder over 16 år. Det han sier kan KUN tolkes dithen at vi må vise forståelse overfor menn som er gift med småbarn.

Dette er ikke forkastelig fordi disse menneskene kommer fra krig og en annen kultur og har det så vondt, var omtrentlig det han slo fast. Men hvorfor skal vi ha lovverk mot det i Norge hvis det ikke er moralsk galt? Hva er det han egentlig vil med dette? Hva ønsker han oppnå?

Dette er også klassisk Fugelli. Det ligger ingen argumenter i det han sier. Han vil egentlig ingenting. Det kalles kritikk for kritikkens skyld. Han utbasunerer bare en basal snerring om noe uhåndgripelig. Dette koker ned til at han bare ikke likte ordlyden i det Listhaug sa.

I sin evige søken etter ofre han kan forsvare så overser han bare at det rår stor enighet om barnebruder. I mesteparten av verden mener man at det er en ukultur.

Ekteskap med barn er ikke forkastelig? Er det respektløst å etterforske misbruk av barn hvis overgriperen kommer fra en krigssone? Jeg misforstår ham ikke med vilje, for det er jo nettopp det han sier. Han skal selvsagt få mene hva han vil, men det virker ganske søkt at Sylvi Listhaug ikke skal få si at barnebruder er en forkastelig uskikk. Han kunne med fordel innta en litt mer ydmyk tone. Når han trodde han hadde et moralsk korrektiv overfor Listhaug, så begynner en lure på hva som rører seg i hodet på denne mannen.

I media får Per Fugelli som oftest både i pose og sekk fordi han er en «hyggelig» mann med en festlig sløyfe. Men nå må han visst svare for seg, selv om han uttalte seg mot en frepper. Nå opplever han moralsk panikk. Føles det godt å motta moralsk fordømmelse av utsagn du mener at alle har misforstått, Dr. Fugelli?

Per Fugelli fortjener hver linje av kritikk som han høster i disse dagene. Det er bare sunt for ham. Så mange som mulig bør fortelle ham at det han holder på med er ubegavet. Kanskje han tenker seg om i fremtiden før han spyr ut godhetskloakken sin.

Men han sa jo at det ikke skal være barneekteskap i Norge? Han mener også at ekteskap med barn er moralsk forsvarlig, så lenge man kommer fra steder der dette er vanlig. Æresdrap har også vært en tradisjon som har vedvart i tusen år. Omskjæring av jenter. Er det også noe som Fugelli ønsker vise forståelse for? Vil Dr. Fugelli kritisere dem som sier det er moralsk forkastelige tradisjoner vi ikke respekterer?

Jeg var litt usikker på om om Per Fugelli virkelig var Årets Ånnas 2015, men han greide å overbevise meg om at han er en kandidat også for 2016.

Hei! Dette er min personlige blogg. Hvis du ønsker å komme med innspill må du gjerne skrive en kommentar. Ønsker du komme i kontakt med meg, så send gjerne en mail til tankefrihet(a)gmx.com. Bytt da ut (a) med alfakrøll. Hvis henvendelsen din er av allmenn interesse kan innholdet bli brukt på bloggen.