Stadig flere unge menn som har vokst opp i Europa og nytt godt av en europeisk utdannelse bruker livet sitt til å begå terrorhandlinger. Det kan ikke bortforklares med en strategi fra utenlandske terrorister. (Foto: Larsgottlieb)

Mah-Ruk Ali, kritisk sans og følerier

Den siste tiden har noen merkverdige teorier blitt kokt i hop på venstre side av det politiske spektrum. De mener at IS ønsker å skape religiøse konflikter i Europa. Som om vi trenger noen hjelp til å skape dette. Religiøse konflikter kommer som oftest av seg selv.

«En sterk opinion i vesten var i kraftig favør av den store flyktningstrømmen. Viljen til å hjelpe var enorm og viste seg i form av utallige innsamlingsaksjoner og nasjonale dugnader.» Skriver journalisten Mah-Ruk Ali i et meningsinnlegg til VG.

Dette er påstand som hviler på et vaklende grunnlag. Skal noen individer som oppretter ei facebook-gruppe bli et bevis på enorm vilje til fri innvandring, så kan asylbranner like gjerne brukes som bevis på det motsatte. Det finnes absolutt ingen holdepunkter for at godhetsposører representerer flertallet av den norske befolkningen.

Sannheten er nok en helt annen. Da VG undersøkte folkestemningen for Arbeiderpartiet sin «Syria-dugnad» med 8 000 flyktninger, så var det riktignok et knapt flertall for avtalen. 53,2% av befolkningen støttet Stortinget, men bare snaut 14% ønsket ta inn mer enn 8 000. Og disse 8 000 kommer jo på toppen av alle andre flyktninger som kommer til Norge. Norge har nå tatt imot mange flere enn 8 000 over 3 år, og det skjedde på et par måneder.

«Dugnadsånden» forsvant ikke med Paris-terroren slik Mah-Ruk Ali legger opp til i leserbrevet sitt. Den forsvant lenge før det, da det endelig gikk opp for folk hva konsekvensene ville bli med åpne grenser. Per Olaf Lundteigen (Sp) reiste ned til Lesbos og dypt påvirket av alt det vonde han hadde sett tok han til orde for at lønnsøkningen måtte utebli for alle offentlige ansatte, for å finansiere de flyktningene som kom. Om så kunne Norge ta mot 100 000 flyktninger, mente han da.

Til neste år ønsker faktisk UDI 100 000 plasser. Og det koster selvsagt mer enn lønnsøkningen til de offentlig ansatte. Jeg trenger ikke en gang lete etter noen kilde for å stadfeste det.

I november ville Lundteigen plutselig stenge ute alle flyktningene som kom til Storskog. Da hadde visst realitetene slått inn hos ham også. Eller så manglet han støtte for tullet sitt sentralt i Senterpartiet. Det spørs om ikke de fleste partier vil unngå å bli det partiet som ødela velstanden i Norge.

Enkelte mener at migrantstrømmen ikke truer velferden i Norge, men jeg har vansker for å se hvordan en kan argumentere for det synet. At migrantstrømmen ikke vil forbli et rødt tall i regnskapet kan neppe underbygges med noen økonomiske realiteter. Ønsket flertallet av nordmenn en dugnad som antakeligvis vil sende landet inn i en langvarig økonomisk krise?

Folkestemningen snudde på grunn av migrantstrømmen i seg selv, ikke på grunn av terroren. Mah-Ruk Ali var selv med på å gi et falskt bilde av flyktningekrisen. Sympatien for lille Aylan avtok, og flere tok inn over seg at gutten ville levd hvis ikke familien besluttet å flykte til velferdsgoder. Bildene av småbarnsfamiliene som gikk oppover Europa ble plutselig byttet ut med hva som egentlig kom, en hær av unge menn som har reist gjennom et helt kontinent for å komme frem til det rikeste landet de kunne finne. Og allerede har norske småbarn blitt seksuelt antastet. I Alta og i Stokke.

Gjennom hele sommeren har «eksperter» fastslått at migrantstrømmen ikke fører til noen stor risiko for at terrorister skal kunne ta seg inn på kontinentet. PST har til og med gitt uttrykk for at innvandringskritiske utgjør en større trussel. Helt til det nylig viste seg at Paris-terroristene faktisk hadde gjort bruk av denne ruten for å komme seg inn i Europa.

Er det ikke da veldokumentert at stemningsskiftet IKKE hadde så mye med IS å gjøre? Nok en undersøkelse gjort for Dagbladet viser at avviket fra normen skjedde i sommer, den kom ikke etter Paris-terroren i november.

Jeg aner ikke hvilke asylmottak som har blitt satt i fyr etter Paris-angrepet. Det har brent asylmottak jevnt og trutt siden det udemokratiske vedtaket om ukritisk å fylle opp europeiske nasjoner med migranter. Spesielt i Sverige og Tyskland.

Hvis misnøye mot asylstrømmen er en nøye planlagt strategi fra IS sin side, så er den av mindre viktighet. Viktigere er det at de faktisk bruker flyktningestrømmen for å sende inn mannskap og utstyr til Europa. Dette kan faktisk dokumenteres, i motsetning til teoriene som Mah-Ruk Ali fremsetter.

For å vri litt på argumentet, så har Anders Behring Breivik gitt uttrykk for at han ønsket å skape en heksejakt mot moderate høyreorienterte for å gjøre dem mer radikale. Ønsker Mah-Ruk Ali å trykke høyreorienterte til sin barm av den grunn? For ellers får Breivik viljen sin.

Jeg har vansker med å forstå den nye retorikken som har vokst frem etter terroren. Personer som Mah-Ruk Ali kan jo gjerne gruble om hvilke strategier IS legger opp til, men at de har som mål å skape splid mellom religioner forblir tankespinn. Hvis europeiske muslimer ønsker å distansere seg fra IS, så er det all anledning til dette.

Hovedproblemet for norske muslimer blir da å ta tak i sin egen drit. Nyttige idioter fra den norske venstresiden har også et par erkjennelser å komme med. Et ypperlig eksempel på en forfeilet integreringspolitikk er for eksempel en norsk kvinne med innvandrerbakgrunn som skrev tekster til norske bokutgivelser og deltok i den offentlige debatten. Hun holdt foredrag på skoler om det å bruke niqab, frem til hun endte opp som en lykkelig innbygger i den islamske staten. Det er lett å være etterpåklok, men var det ingen som la merke til at denne dama var riv ruskende gal?

Når medieinstitusjoner nærmest utelukker personer som regnes for innvandringsfiendtlige fra den offentlige debatten, så virker det også rart at de tidvis slipper til Islam Net, som vil drepe homofile og folk som har utenomekteskapelig sex.

Hvis Mah-Ruk Ali virkelig ønsker å skape mindre mistenkeliggjøring mot muslimer, så fantes det mye annet hun kunne bruke spalteplassen sin på fremfor å komme med teorier om at USA skapte grobunnen for IS.

Selvsagt gjorde USA mange feil under invasjonen av Irak, men etniske konflikter drev utviklingen vi så i landet. Mah-Ruk Ali sier selv at kjernen i IS sin rekrutteringsstrategi er motsetninger mellom sjia og sunnimuslimer. Dette er derimot ikke motsetninger som ble oppfunnet av Iran og Saudi-Arabia. Det er strømninger som har eksistert lenge i den irakiske befolkningen. Skal en dra en parallell til Europa, så kan en bare se på Jugoslavia sin oppløsning etter Tito sin død. Der forsvant en sterk leder, og etniske grupper ønsket plutselig selvstendighet. Minner det litt om Irak? Minner det om Syria?

Jeg tror selvsagt at motivet hennes for å skrive teksten var å ta et oppgjør med frykten, men det var et ynkelig forsøk. Hun er en muslimsk kvinne som kunne skrevet noe med stor symbolverdi, og så bunner alt ut i en politisk korrekt fjert som bare Twitter-venstre liker lukten av.

Hvis Mah-Ruk Ali faktisk ønsker å senke spenningen mellom  folkegrupper trengs det en oppvask hos andre enn den jevne nordmannen. Temaene som burde tas opp er neppe en fordømmende sutring om at USA la til rette for jihadismen, og at nordmenn blir mindre vennligstilte overfor unge menn som «flykter» til velferdsgoder. Den første følelsen som burde bli lagt til side er kanskje fintfølelsen overfor en bestemt religiøs gruppe med forfølgelsesvanvidd?

Neste gang noen ønsker å forsikre ikke-muslimer om at de ikke har noe å frykte fra den jevne muslimen, så ta heller et oppgjør med det som skaper legitim irritasjon og frykt. Ungdommer med innvandrerbakgrunn som roper «Jihad» bussholdeplassen, mens de herper en benk. IS-krigere som ble rekruttert på helt vanlige moskeer. Flere tusen muslimer som møter opp for å protestere mot trykkefriheten. Voldelige demonstrasjoner mot Israel. Shariadomstol i Norge, for er ikke den norske domstolen god nok så ta ikke saken din inn for retten. Personer med minoritetsbakgrunn som legger til rette for menneskesmugling, og de som samler inn penger til voldelig jihadisme. Det finnes mye å ta tak i.

Hei! Dette er min personlige blogg. Hvis du ønsker å komme med innspill må du gjerne skrive en kommentar. Ønsker du komme i kontakt med meg, så send gjerne en mail til tankefrihet(a)gmx.com. Bytt da ut (a) med alfakrøll. Hvis henvendelsen din er av allmenn interesse kan innholdet bli brukt på bloggen.