Ble et våpenlager funnet på asylmottaket i det rolige, lille tettstedet?

Våpenlager funnet på asylmottak?

Avpixlat har skrevet om funn av et våpenlager på et svensk asylmottak. Hvis dette stemmer, så er det høyst kritikkverdig at svenske medier forblir så tause om hendelsen.

Nettstedet Avpixlat er partisk i innvandringssaken, men de pleier være troverdige. Ifølge kildene sine ble flere skytevåpen beslaglagt av Säpo, det svenske sikkerhetspolitiet. Våpnene skal ha blitt funnet da et energiselskap skulle lese av en måler ved asylmottaket i Krokom. Krokom er et lite tettsted i Jämtland.

Politiet har ikke laget en pressemelding om hendelsen, og de tradisjonelle mediene virker uinteresserte. Avpixlat tok kontakt med Aftonbladet om funnet, men hittil brukes forsiden deres til rumenere som protesterer fordi de ikke får sette opp teltleire overalt i Sverige.

Noen kan selvsagt ha bløffet Avpixlat, for en falsk sak ville ødelegge ryktet deres. Det kan også hende at våpnene er falske. Eller at det er et jaktlag som har gjenglemt noen av riflene sine. Hvis det derimot er slik at flere moderne skytevåpen er funnet på mottaket, så er det svært alvorlig at svenske medier ikke setter saken på dagsordenen. Hvis de venter en hel dag med saken, så synes jeg nesten det vitner om inkompetanse.

Denne saken er av stor offentlig interesse. Krokom har rundt 2000 innbyggere. Tettstedet har neppe store politikrefter å sette inn mot en akutt situasjon.

Islamske terrorister kan enkelt frakte skytevåpen gjennom Europa i dagens situasjon. Grensekontrollen mot Balkan er tidvis brutt totalt sammen. Jeg lurer virkelig på hva som vil skrives om dette utover nyhetsdagen.

Hei! Dette er min personlige blogg. Hvis du ønsker å komme med innspill må du gjerne skrive en kommentar. Ønsker du komme i kontakt med meg, så send gjerne en mail til tankefrihet(a)gmx.com. Bytt da ut (a) med alfakrøll. Hvis henvendelsen din er av allmenn interesse kan innholdet bli brukt på bloggen.