Kirkens eget Sovjet-valg

(Innlegget er skrevet med utgangspunkt i Rogaland, hvor Den norske kirken bare hadde en stemmeseddel for bispedømmerådet og en annen for menighetsrådet.)

Med alt oppstyret i media rundt kirkevalget, så må jeg si ordningen er rimelig begredelig. Det minner mest om et valg i Sovjetunionen. Du får en liste som er ferdigutfylt med kandidater. Du kan ikke en gang stemme blankt i protest.

Det eneste reelle alternativet mot å stemme på den ferdigutfylte listen er å holde seg vekke fra hele valget. Og det gjør de fleste. Jeg ville likevel gjøre en opptreden på kirkevalget.

Det er to saker som irriterer meg med Den norske kirken nå for tida. Det ene er gnålet om vigsling av homofile. Jeg er helt for homofilt ekteskap, men ikke i kirkene. Skal en først engasjere seg i religion, så kan en like gjerne følge føringene religionen legger opp til. Abort og homofili er ikke noe Bibelen støtter. Det kan en mene hva en vil om, men sånn er det bare.

Det andre er at prester skal legge seg opp i samfunnsdebatten. Her har ikke kirkefolk noe å gjøre. Det finnes mange andre arenaer for kristne folk som vil debattere samfunnsliv. Kirken er der for det åndelige, og oppdraget er å redde sjeler. Prester og biskoper får legge observasjonene sine til en preken, for i media har de ingen plass.

Egentlig hadde jeg lyst til å stemme i kirkevalget bare for å kunne stryke (blant annet) Gyrild Espeland, for jeg synes hun er et naut. Dette er personen Den norske kirken har satt som nummer en på valgseddelen. Jeg måtte ned til 16. plass for å finne en kandidat jeg kunne stille meg helt bak. For å stemme på han, så måtte jeg også gi en stemme til Gyrild Espeland og en rekke andre kandidater jeg på ingen måte støtter, for en kan ikke stryke folk.

De forsvarer praksisen med at en kan gi opp til 3 personer en ekstra stemme. Endrer ikke faktumet at jeg måtte støtte opp om Gyrild Espeland for å i det hele tatt kunne gi ekstra støtte til den kandidaten jeg anser som spiselig.

Hvis dere vil vite hvordan valgene i Sovjet foregikk, så bør dere ta turen innom kirkevalget. Det blir interessant å se om kumuleringssystemet deres vil ha noen merkbar effekt for «valgresultatet».

Hei! Dette er min personlige blogg. Hvis du ønsker å komme med innspill må du gjerne skrive en kommentar. Ønsker du komme i kontakt med meg, så send gjerne en mail til tankefrihet(a)gmx.com. Bytt da ut (a) med alfakrøll. Hvis henvendelsen din er av allmenn interesse kan innholdet bli brukt på bloggen.