Jeg tror faktisk det er farligere utenfor bussen. (Bilde: Ralf Roletschek)

Vegvesenets sysselsettingstiltak

En gang på 90-tallet var jeg ombord i en buss som krasjet med en bil. Det var ikke den store ulykken, selv om bilen så ut som et totalvrak. Bilføreren overlevde. Selv merket jeg knapt ulykken. Bussen bremset bare ganske brått. Ingen i bussen ble skadd.

Dette er nok utfallet for de fleste bussulykkene her i landet. Du ønsker heller være usikret ombord i bussen fremfor i bilen, selv med bilbelte. Da jeg prøvde finne ulykkene Vegvesenet faktisk viser til, så måtte jeg lese gjennom flere artikler om hardt skadde bilister. Og bussreisende som ikke var kommet til skade, i alle fall ikke fysisk.

2009: 1 drept, 3 hardt skadd, 68 lettere skadd

2010: 1 drept, 1 hardt skadd, 78 lettere skadd

2011: 0 drept, 4 hardt skadd, 58 lettere skadd

2012: 0 drept, 2 hardt skadd, 63 lettere skadd,

2013: 3 drept, 8 hardt skadd, 45 lettere skadd

Kilde: Statens Vegvesen

Vegvesenet bekrefter at statistikken ikke er offentlig tilgjengelig. Den gjelder alle rutebusser i Norge, og da er minibusser inkludert. De har ikke noen oversikt over hvilke dødsulykker de viser til, annet enn et konstant gnål om en bestemt ulykke hvor beltebruk visstnok kunne ha reddet to liv, deriblant sjåførens.

Det er viktig å ta med at Vegvesenet IKKE vet om de drepte og skadde passasjerene var stående eller satt på et sete.

Statistikken gjelder alle forulykkede på busser. Derfor er av- og påstigningsulykker også tatt med i statistikken, i tillegg til ordinære fallulykker.

De sauset sammen gruppene «Meget alvorlig skadde» og «Alvorlig skadde» til en gruppe, antakeligvis for å få tallene til å fremstå som større. Den største gruppen «Lettere skadde» gjelder skraper og småskader.

Vegvesenet har ikke utredet om beltebruk i buss er spesielt livreddende. De vet ikke en gang om de skadde brukte belte eller ei. De bare går ut fra at de ikke gjorde det.

Når jeg ba om å få se tallene deres, så ba de meg om å se på SSB. SSB operer ikke med busspassasjerer som sin egen kategori. Det burde vel egentlig gi en pekepinn på hvor trygt man sitter i en buss, selv uten sikkerhetsbelte.

Akende var derimot en kategori som ble tatt med hos SSB. Seks akende døde i trafikken 2009  – 2013. Det døde altså en mer på akebrettet enn på rutebussen. Og de akende er sikkert en betydelig mindre gruppe enn busspassasjerene.

Det er sikkert klokt å bruke belte på bussen, men Vegvesenet skyter spurv med kanon her. Det finnes noe som heter prioriteringer. Når en bagatell som dette prioriteres fremfor viktige oppgaver, så får det meg til å tro de har flyttet pengene litt feil i organisasjonen. Her har de åpenbart litt for lite å tenke på, og litt for mye penger å svi av.

Gjennom de to første månedene av 2015 har 14 mennesker dødd i trafikken. Det er antakeligvis mer enn de som har dødd i norske rutebusser gjennom de siste tiårene. Vegvesenet sin kampanje handler nok mer om sysselsetting enn trafikksikkerhet.

Hei! Dette er min personlige blogg. Hvis du ønsker å komme med innspill må du gjerne skrive en kommentar. Ønsker du komme i kontakt med meg, så send gjerne en mail til tankefrihet(a)gmx.com. Bytt da ut (a) med alfakrøll. Hvis henvendelsen din er av allmenn interesse kan innholdet bli brukt på bloggen.