Marit Arnstad gjør SP til partiet for bondefangere. (Bilde: Senterpartiet)

Innfallspolitiske bondefangere

Senterpartiet har nå trukket støtten til det nasjonale tigger-forbudet. Plutselig ville de få gjennomslag for programfestede valgløfter, og derfor har de av helt uforståelige grunner snudd.

Krfs sosialpolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad sier til VG at Sps stortingsgruppe har utvist mot ved å bryte en politisk avtale og eget landsmøtevedtak. Ja, det mener han sikkert, for Krf er også totalt upålitelige. Dette ligner egentlig på saken med 200 kroners-grensa, hvor Krf uten noen betenkningstid brøt valgløfter.

Den siste tiden har det vært gjort et stort poeng ut av at Frp ikke greier innfri valgløftene sine, og jeg er jo enig i at de som parti har vært totalt handlingslammede i kjernesakene sine.

De har derimot ikke, som sentrumspartiene, gått imot egen politikk og valgløfter som var i ferd med å bli innført. Lovforslaget lå klart, og Senterpartiet hadde bare trengt å stemme for det. En politikk som har blitt vedtatt på landsmøtet deres kunne blitt gjennomført.

Kan noen forklare meg hvordan Senterpartiet ikke er et vinglete, uredelig og upålitelig parti?

Det er vel et tegn på at de indre krampetrekningene mellom de konservative og venstrevridde i partiet ikke er helt over. Det later til at de venstrevridde senterpartistene er i flertall på Stortinget, mens de konservative bare er majoriteten av partiet ellers.

Hvorfor trenger egentlig Senterpartiet noe landsmøte, kan ikke heller stortingsgruppa utforme hva de skal mene om saker? Da blir det litt mer ryddig for alle som er involvert. Da slipper de å inngå avtaler med andre partiet som de ikke har til hensikt å overholde.

Hovedbegrunnelsen er likevel at høringsnotatet slår fast at dagens lovverk er et godt virkemiddel for å motvirke menneskehandel og annen kriminalitet.

– Det var dette som var hovedsaken for Senterpartiet da landsmøtet vårt gikk inn for et tiggeforbud, sier Marit Arnstad til NTB. Javel, da er vel Senterpartiet med på å fjerne sexkjøpsloven også? Det gjør jo ingenting hvis de har lovet noe annet forut for den nye kursen.

Hei! Dette er min personlige blogg. Hvis du ønsker å komme med innspill må du gjerne skrive en kommentar. Ønsker du komme i kontakt med meg, så send gjerne en mail til tankefrihet(a)gmx.com. Bytt da ut (a) med alfakrøll. Hvis henvendelsen din er av allmenn interesse kan innholdet bli brukt på bloggen.