Et nytt profesjonelt offer som bidrar til å svekke alle norske borgeres rettsvern. (Bilde: Jarle Vines)

Krokodilletårer vant frem

Dommen i sivilsaken til Marcela Molina kom for over to måneder siden. Det var deprimerende lesning. Nå er ytringsfriheten uthulet ytterligere. Enda mer deprimerende blir det når Marcela Molina forsøker fremstille det som en seier for demokratiet.

Dommen kom den 30.april, men en skulle tro det var den første. Det var som å lese en dårlig spøk. Innledningsvis skal jeg si meg enig med ett punkt i dommen. Det gjelder da privatlivets fred. Torgeir Bjelland skrev at Marcela Molina var innlagt på psykiatisk sykehus. Jeg trodde Molina var relativt åpen om det omtalte psykiatriske oppholdet sitt, men det har hun visst ikke vært. Og da passer det seg ikke å spre så intime detaljer om folk.

Tristere lesning enn Sjur Gabriel

Resten av dommen fra Stavanger Tingrett er derimot fullstendig meningsløs. Rettspraksisen de legger opp til er egnet til å rasere ytringsfriheten. Denne rettspraksisen vil kunne ramme den jevne facebook-brukeren i Norge. Husk det neste gang du vil kalle læreren din slavedriver fordi han gir deg lekser over helgen. Hvis en ikke har lov til å kalle en sosialistisk politiker for frastøtende broiler, så legges lista enda lavere for å kalle vanlige folk noe negativt.

En broiler er på folkemunne en politiker som ikke har vært innom det ekte arbeidslivet, og som tjener til livets opphold via politikken og sine politiske kontakter. Marcela Molina er organisasjonsmedarbeider i LO. Tidligere har hun vært partisekretær i Stavanger SV og daglig leder ved Incestsenteret i Rogaland. Jeg vet ikke helt hvordan det låter for dere, men for meg høres det ut som veldig politiske stillinger.

Hvorvidt hun er frastøtende vet jeg ikke. Det blir vel smak og behag for den enkelte. Selv har jeg aldri møtt henne, men jeg får i alle fall inntrykk av at Marcela Molina ikke er blant Stavangers mest populære mennesker.

Rettspresedens > fornuft

Media har viet denne saken så lite interesse, selv om den er viktig ytringsfriheten. Enda merkeligere er det at pressen i Stavanger har stått solidarisk mot ytringsfriheten. Venstresiden ble i alle fall kjempeglade da de endelig fikk en sak de kunne ta til retten. En navngitt mann med upopulære meninger hadde offentlig gitt uttrykk for at han misliker en kvinnelig politiker med spansk navn. Nei huff, er det riktig han har kalt henne frastøtende foran et par hundre mennesker? Både Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis har bedrevet aktiv brønnpissing ved å trekke inn såkalt «anonyme nettroll» som har skrevet slemme ting til SVMarcela i kommentarene sine. Det er jo fullstendig uvesentlig for saken som gikk i tingretten. Det Torgeir Bjelland skrev er ikke så oppsiktsvekkende at det egentlig fortjente noen tid foran en dommer.

Du må ha sett syner, Bjelland!

Torgeir Bjelland har sagt at: «Marcela har en kronisk frastøtende væremåte, en vulgær arroganse som riktig nok også kjennetegner andre sosialistbroilere.» Han har også omtalt Molina som manne- og fedrelandshater. Også ble det hevdet hun går fysisk til angrep på folk i gatene. Derfor ønsker hun at Bjelland offentlig skal si det er usant at hun har kastet egg på Arne Myrdal.

Paragrafene de bruker er §246 og §247. §246, og de er veldig generelle. Bare rettspraksis gjør at ikke alle negative ytringer om noen rammes av disse. §247 går mest på effektene av de fremsatte ytringene. Med seg i retten hadde Molina tatt med brev fra sin behandlende psykolog om hennes mange søvnløse netter. Hun må virkelig synes at Bjelland har injurierende kraft når hun hevder at disse uttalelsene er i stand til å utsette henne for hat og sette yrkesstillingen hennes i fare.

Er det virkelig noen som tror at Torgeir Bjellands uttalelser på facebook hadde nok tyngde for å få LO til å avskjedige Marcela Molina fra stillingen sin? Vel, tydeligvis trodde dommerne i Stavanger Tingrett akkurat det.

Derfor skal Bjelland offentlig si at Molina ikke har gått fysisk til angrep på andre mennesker, for han må visst ha sett feil da han mener hun holdt i egg under Myrdal-demonstrasjonen i 1993. Siden Bjelland bare kan vise til egne vitneutsagn er det visst ikke gode nok bevis for at han som privatperson kan mene å ha sett noe slikt for over 20 år siden.

Når en ytring er «offentlig», skal det ikke være mulig å ta i betraktning formen ytringene blir gitt i? Nytt på Nytt får egentlig bare legge inn årene, for nå er det ikke lenger lov å mislike politikere og kjendiser.

Jævla pingler

Marcela Molina har lenge vært en aktiv lokalpolitiker. Hun liker å fronte seg som ei dame med bein i nesa som kommer med friske utspill. I  2005 beskrev hun Donald Rumsfeld som pinglete og hevdet at Kristin Krohn Devold undergravde ytringsfriheten (fordi Rumsfeld ikke brukte hovedinngangen på Jåttå).

Hvis hun skulle måtte føre sannhetsbevis for at Kristin Krohn Devold faktisk undergravde ytringsfriheten, tror jeg at Marcela Molina ville komme til kort. Det er vel også krenkende overfor Rumsfeld å si at han er pinglete? Og det er vel skadelig for en politikers rykte at noen hevder de undergraver en av våre grunnleggende friheter? Dette var noe hun uttalte offentlig til media, og altså ikke skrev på en uformell kanal som facebook. Under Lex Molina er jeg stygt redd for at hun selv ville blitt dømt for rettspraksisen hun fant frem boblene for å feire. Men Kristin Krohn Devold og Donald Rumsfeld har visst ikke mistet nattesøvnen på grunn av uttalelsene hennes, så de klarer seg uten en rettssak for gjenopprette æresfølelsen. Det er vel også ganske klart hvem som virkelig har brukt tiden sin på å undergrave ytringsfriheten?

Haha! Nei, det var ingen seier for demokratiet.

Haha! Nei, det var ingen seier for demokratiet.

Hvor pinglete har ikke det norske samfunnet blitt når vi ikke lenger kan kalle en offentlig politiker for frastøtende og arrogant? Og hvis dette vernet blir gitt til en offentlig person, så betyr det i praksis at vi ikke har lov til å omtale privatpersoner negativt i det hele tatt. Hvis Torgeir Bjelland mener at noen hater menn og fedrelandet, hvorfor skal han ikke få lov til å mene det? Han har vel blitt beskyldt for langt verre ting selv, uten at han besluttet å gå til søksmål. Retten i Stavanger innrømmer faktisk i dommen at et av formålene er å styrke «allmennpreventive hensyn (..) for å gi et klart signal om at denne type uttalelser ikke er akseptable.». Med andre er en slik dom noe mange har siklet lenge etter. Men er det en heldig utvikling? Spesielt når «offeret» er en offentlig person?

Teknologien åpner for offentlige ytringer, næmmen huffda!

Internettet har lenge irritert mange i vår kulturelle elite. Kongens tekstforfattere tok opp temaet i Hans Majestets årlige sjarmoffensiv overfor sosialdemokratiet. Ølkasteren Terje Winterstø Røthing viste nylig sin forakt overfor anonyme hatere, i en sang som på godt norsk ble kalt «Anonyme Hatere». Han har vel vært plaget av anonyme internettbrukere som har fortalt ham at han fremstår som en uoppdragen treåring, og nå skal han ta igjen. Og dikteren skrev: «anonyme hatere e vonde å se, og sikkert vonde å leva med, dra de ner, dra de ner»

Hvordan han skal dra de ned sier han ikke. Kanskje han skal helle øl over hodene deres, kaste glasset i gulvet og stirre olmt på dem? Kanskje anonyme hatere er å foretrekke fremfor arrogante idioter med enerett på sannheten?

Det er jo flott med kommunikasjon, men hva skal de gjøre når folk mener noe annet enn dem? Ja, det finnes jo enkelte som til og med ikke liker dem. Og de våger gi uttrykk for dette. Det er jo selvsagt ikke bra at barn og unge mobbes på nettet, men går de slemme ordene over til trusler har vi allerede et godt lovverk. Det er ikke noen grunn til å rasere ytringsfriheten for å bekjempe mobbing. Som med så mange andre ting, så brukes en svak gruppe for å dekke over det egentlige motivet; gi folk munnkurv.

Jeg kontaktet Bjelland over facebook dagen før ankefristen gikk ut. Han sa da han tenkte å anke videre, men fikk ikke noe konkret svar. Jeg bare ønsket han lykke til hvis han faktisk anket. Og jeg håper han gjorde det, men det er nok ikke lett for en privatperson å stå imot den samlede venstresiden i Stavanger.

Hei! Dette er min personlige blogg. Hvis du ønsker å komme med innspill må du gjerne skrive en kommentar. Ønsker du komme i kontakt med meg, så send gjerne en mail til tankefrihet(a)gmx.com. Bytt da ut (a) med alfakrøll. Hvis henvendelsen din er av allmenn interesse kan innholdet bli brukt på bloggen.