Nå er det på tide å gå i tog igjen. (Bilde: Patrick McHenry)

En utflod av paroler

8. Mars er og blir en dag for en snever gruppe av spesielt interesserte. Den heter kvinnedagen, men få kvinner støtter opp om spektaklet. Den jevne anleggsarbeideren har bedre holdninger til kvinners frihet enn enkelte 8. Mars komiteer.

Uganda har den siste tiden fått mye pes for lovgivningen mot homofili. Norge truer med å fjerne en liten del av pengestøtten de sender ned til landet. Media skriver om religiøse ledere som har villedet et helt land til å godta hårreisende lovgivning. Hva voksne folk ønsker å gjøre på soverommet får vel bli deres egen sak, eller? Det er høy tid for at nordmenn stikker fingeren i jorda og kjenner hvor de er. Vi har nemlig også innført lovgivning som bøtelegger enkelte seksuelle handlinger. Argumenteringen bak vår lovgivning er faktisk like håpløs og sinnsforvirret som ugandernes. Vi har fått Tanja Rahm, en borderline psykotisk, dansk kvinne som føler seg ufrivillig tvunget inn i prostitusjon av en serie uheldige omstendigheter. Uganderne har sin pastor Martin Ssempa som har funnet bilder av homofil fekalporno på internett. Eneste forskjell er at Tanja Rahm er irriterende mens Martin Ssempa er rimelig morsom.

Snever gruppe feirer seg selv

Våre egne religiøse-ekstremister støtter opp om sexkjøpsloven. Våre religiøse-ekstremister er derimot ikke del av en teistisk verdensreligion: De er marxister. Verdensbildet deres er likevel så snodig at dette må være en religion. På 8. Mars-parolene i Oslo og Stavanger kan vi se saker som «Kampen mot rasisme er også kvinnekamp!», «Stopp Syriakrigen!», «Privatiseringen tapper det offentlige!» og  «Human asylpolitikk nå!». Ingen reflekterte mennesker tror disse sakene er av reell verdi for likestillingen. Det er offisielt nå: 8. Mars er blitt en runkeorgie for marxister. Kvinnedagen har mistet all troverdighet utover den faste menigheten.

– Hege Grostad er personlig ansvarlig for tvangsprostitusjon

Hege Grostad ville gå i 8. Mars-tog med parolen «My body, my business». Noe komiteen nedstemte. De vil altså ikke la en kvinne få ha selvråderett over sin egen kropp. Hvorfor det egentlig? Fordi flertallet av personer som involverer seg med 8. Mars paroler er religiøst overbevist om at prostitusjon er syndig og skadelig. De har fastslått gjennom marxistisk tankegods at enhver form for betal-sex er et kollektivt overgrep mot alle kvinner. Dessuten har Grostad fått ansvaret for tvangsprostitusjon. Hege Grostad vil likevel gå i toget under parolen sin. Jeg håper hun greier gjennomføre uten problemer for venstre-ekstreme er sjelden tolerante og ofte voldelig anlagt.

Bonde i toget

En annen som viser seg i toget er Sigrid Bonde Tusvik, og hun er nok mer velkommen enn Grostad. Hun er mot legers reservasjonsrett. Jeg er også mot reservasjonsretten. Har vi leger som tjener penger fra det offentlige, så skal de også yte all bistand som en forventer fra det offentlige helsevesenet. Hvis de ikke ønsker yte en fullverdig tjeneste, får de heller starte opp en privat praksis uten å motta statens penger. Men dette her er ikke noen innstramning av abortloven. Aborter er like tilgjengelig som før. Reservasjonsretten handler bare om hvorvidt offentlige leger skal kunne nekte å gjøre jobben sin skikkelig. Og jeg ville i alle fall ikke gått i tog sammen med forkvaklede ekstremister, selv om jeg støtter saken. Det blir å ta en Hedstrøm. Eller en Halvorsen?

Skam på skambeinet (???)

«Akkurat nå kjenner jeg at jeg nesten er lei meg for at jeg ikke har tatt abort, for da skulle jeg gjerne ha snakket om det. Høyt og tydelig. Og uten skam.» Skriver Tusvik i sin spalte hos Dagsavisen. Det er jo helt greit, men det irriterer meg at abortforkjempere ofte mangler gangsyn i saken. Jeg er for abort selv, men ikke fremstill det som om å ta abort er likestilt med å klippe tåneglene. Det er skam forbundet med abort fordi det faktisk er å ta liv. Det er veldig få som føler skam forbundet med ufrivillig spontanabort, men kanskje det burde være litt skam forbundet med å drepe sitt eget avkom fordi det passer dårlig med en unge? Sier ikke det skal være ulovlig å gjøre det, men det er ikke stort å være stolt av.

Skam på pannelappen?

Til sammenligning er dette den selvsamme Sigrid Bonde Tusvik som er med i flyktningehjelpens #sammenforsyria. Ja, Syria har som sagt blitt en fanesak for enkelte av landets 8. Mars-tog. Sett nå at jeg fortalte disse menneskene at jeg driter i syriske flyktninger fordi de bare er noen celleklumper, ville de da respektere meningen min? Neppe. Yrkes-feminister vil bare reise rundt i verden, drikke kaffe og snakke med likesinnede. I 2011 fikk Kvinnegruppa Ottar støtte på 427.000 skinnende kroner for å trykke opp tekst ingen bryr seg om og for å reise til Canada og Køben. I tillegg til driftstilskudd. På tide det offentlige tar en Uganda-manøver for pengebruk også på hjemmebane?

Til lykke med 8. Mars. Bare synd at en gjeng hjerneskadde fanatikere har kuppet dagen fra kvinner.

Hei! Dette er min personlige blogg. Hvis du ønsker å komme med innspill må du gjerne skrive en kommentar. Ønsker du komme i kontakt med meg, så send gjerne en mail til tankefrihet(a)gmx.com. Bytt da ut (a) med alfakrøll. Hvis henvendelsen din er av allmenn interesse kan innholdet bli brukt på bloggen.