I denne mannens hjemland er prostitusjon lovlig og regulert. (Bilde: Wikimedia commons)

Til deg som følger debatten om sexkjøpsloven

Loven mot sexkjøp er en del av arven etter 68-erne. Rasjonelle mennesker tar ofte utgangspunkt i den alminnelige weberske tradisjonen når de skal diskutere samfunnslivet, men det hjelper lite når motparten ser verden ut ifra et ekstremt livssyn. 

«Stasjonssjef Arve Nordtvedt i politiet i Trondheims [sic] har nok rett når han tolker støtten til sexkjøpsloven som et bilde på vår etiske standard.» Dette kunne man lese på lederplass i Stavanger Aftenblad. Trondheim har visstnok landets mest suksessrike kamp mot voksne mennesker som kjøper sex fra andre voksne mennesker.

Voldtekt er voldtekt, et ja for penger er et nei

I 2011 tok en 14-årig jente livet av seg etter en gruppevoldtekt i Trondheim.  Saken mot en antatt gjerningsmann ble henlagt fordi politiet manglet bevis. Andre grove saker med overfallsvoldtekter i Trondheim ble henlagt samme år. Det er jo hyggelig at politiet i Trondheim er flinke til å spane utenfor der hvor voksne kvinner tilbyr sex, men er det korrekt ressursbruk? Med utgangspunkt i en marxistisk samfunnsanalyse er jo hele problemstillingen jeg reiser absurd; Selv om disse damene selger sex frivillig er de likevel ofre for makt utøvd av en dominerende klasse i samfunnet, og da er det en forbrytelse sidestilt med voldtekt.

Religion og livssyn

Dagens debatt om sexkjøp er virkelig en ideologisk kamp mellom en liberal tradisjon med personlig frihet og marxistisk tankegods. Ja, det marxistiske tankegodset har jo fått med KrF som nissen på lasset, men dem gidder jeg ikke vie noe stor plass i dette blogg-innlegget. KrF finner de politiske standpunktene sine i den Gode Bok, så koker ihop en sekulær argumentasjon etterpå.

Voldtekt er tiss i tiss. Porno er tiss i tiss. Porno er voldtekt, og mor Nille en sten

Trine Rogg Korsvik, historiker og doktorgradsstipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning sier til Klassekampen at kampen mot pornografi ikke ble et politisk tema før de nye feministbevegelsene begynte å studere det som et  «kjønnspolitisk problem» .

– De analyserte pornografien ved hjelp av marxistisk inspirert tankegods og mente den blant annet gjenspeilte de generelle maktforholdene som eksisterte mellom kjønnene i samfunnet, sa hun til Klassekampen. Om få dager disputerer hun på avhandlingen « ’Pornografi er teori, voldtekt er praksis’:  Kvinnekamp mot voldtekt og  pornografi i Frankrike og Norge  ca. 1970–1985».

Høres argumentasjonen kjent ut? Joda, det er den samme argumentasjonen som brukes av kvinneaktivister i støtten til loven mot sexkjøp. De har selvsagt også tatt med momenter om moderne slavehandel. «FN sier i likhet med kvinnebevegelsen at prostitusjon er vold mot kvinner. Prostituerte er utsatt for vold fra horekunder.» Skriver Randi Mobæk fra kvinnegruppa Ottar til alle aviser som gidder å publisere det (Aftenbladet og Rogalands Avis). Når Mobæk skriver at prostituerte er utsatt for vold fra horekunder snakker hun ikke først og fremst om risiko for å møte reell vold. Hun mener antakeligvis at hver eneste gang et sexkjøp finner sted er dette vold mot den prostituerte.  FN sier forresten ikke at prostitusjon er vold mot kvinner, de sier kun at tvang og trafficking er vold mot kvinner. Det blir et definisjonsspørsmål. Kan det likevel kalles trafficking hvis noen frivillig gjør en avtale med menneskesmuglere for å bli prostituert i Europa?

Help! I’m being repressed!

Den marxistiske samfunnsanalyse er perfekt for å skape offer-roller og se bort fra individer. Kvinnegruppa Ottar tror det vil bedre levevilkårene for Stavangers kvinnelige befolkning om en liten butikk som selger sexleketøy og pornografiske filmer i Pedersgata stenges. Dette har de også fått bystyret til å behandle ved å bruke partiet Rødt som proxy. De vil også at internettleverandørene i Stavanger skal filtrere vekk ordinær nettporno.

Har du aldri forstått hva 8de mars-paroler som «forby nazistene å organisere seg!», «gi de papirløse opphold nå!» og «Nei til NATO!» har med likestilling å gjøre? Det er fordi du ikke har brukt den marxistiske samfunnsanalysen. Er det mulig at den marxistiske samfunnsanalysen snarest bør anerkjennes som en ikke-teistisk religion?

Kan noen i det hele tatt forestille seg hvor virkelighetsfjerne disse tankene er? Hvis jeg offentlig hadde hevdet det ville redusere antallet narkomane i Norge hvis bare Scorpius-butikken ble tvangsnedlagt av bystyret i Stavanger, ville noen ta meg alvorlig og bruke meg som kilde i nyhetssaker som omhandlet rusproblematikk? Ville noen tatt opp denne saken i bystyret? Det skumle er ikke at det finnes mennesker med sære oppfatninger, men heller at de har så mange støttespillere i nøkkelposisjoner at de har greid å få vedtatt en helt idiotisk lov.

Målet helliger middelet

«Grasrotengasjementet som endret norsk lov» heter noe jeg tolker som en enkilde-sak i Stavanger Aftenblad. Politiske saker åpner for at flere sider kan komme til orde senere, men det er betenkelig at journalisten konkluderer med at den snevre interesseorganisasjonen Ottar står for et bredt grasrotengasjement. Allerede i ingressen fastslår Torunn Egge Roux at den nordiske kvinnebevegelsen har omdefinert sexkjøp fra «mannsrett til å handle om kvinners menneskeverd». Det kan hende det har skjedd en feil i desken, men er denne saken ment som noe annet enn en subjektiv kommentar så tror jeg den kommer i konflikt med VVP 2.2: «Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.»

Dagbladet hadde i fjor en merkverdig kronikklignende sak i papiravisa si som het «Ungdommens markedsverdi» skrevet av Rachel Moran, en irsk eks-prostituert. Innholdet er at hun mener menn ønsker kjøpe sex med barn fordi hun selv fikk mindre interesse av kundene sine dess eldre hun ble. Dessuten mener hun at alle bordeller blir ringt opp av menn som ønsker ligge med den yngste jenta de har. Derfor leder visst prostitusjon til barneprostitusjon. Rachel Moran skal selvsagt få skrive hva hun vil, men hvorfor har Dagbladet giddet å oversette og publisere dette? Syntes de det hun skrev var så bra det forsvarte kostnadene ved å publisere dette? Selv hadde jeg bare inntrykk av at denne Moran er nødt til å ha dyptstikkende mentale problemer.

Når norske journalister ønsker dra i gang kampanjejournalistikk vil de helst arbeide ut fra en menneskeskjebne. Innvandringspolitikken hadde Maria Amelie og Neda, som ga temaet langt større oppmerksomhet og usaklig tyngdepunkt. Prostitusjonsdebatten hadde derimot fått endel talskvinner som ikke støttet loven mot sexkjøp, og tilsynelatende har dette fått enkelte feministiske våpendragere til å sette rødvinen i halsen. Klisjeen om at det er en myte at den lykkelige sexarbeideren finnes skal da ikke få sprekke i dagslys. Så fikk vi plutselig Tanja Rahm inn i den norske debatten når Aftenposten publiserte «kronikken» hennes.

Vaskekjerringa vs renholdsarbeideren

Flere innen media har kalt blogg-innlegget en kronikk. En kronikk er en lavterskel-artikkel som er farget av litt subjektivitet og skrevet av en ekspert innenfor et fagfelt. Tanja Rahms blogginnlegg inneholder vel egentlig bare meningsytringer og anekdoter, i så måte må en legge godviljen til for å kalle det der en kronikk.

Engasjert leser eller bare engasjert?

Men en kan egentlig ikke kalle det et leserinnlegg heller, for Tanja Rahm tok ikke selv initiativ til å sende denne teksten til Aftenposten. Ingeborg Senneset surfet danske nettsteder og kom over bloggen til Rahm. Av uforståelige grunner syntes hun at denne danske eks-prostituerte hadde noe å tilføre den norske sexkjøp-debatten, og dermed sikret Aftenposten seg den norske eneretten til blogg-saken. Rahm har vel blitt lest av veldig mange, i så måte var den er funn for Aftenposten. Dette sier likevel lite for kvaliteten av innlegget. Rahm har bare gjort et poeng ut av at hun ikke likte sexen med eks-kundene sine. Hun konkluderer på vegne av kundene sine hvilken motivasjon de hadde i møte med henne. Så avrunder hun med å si at det er et forkastelig menneskesyn å gjøre bruk av tjenestene hun tok penger for. Og etter den offentlige oppvasken med eks-kundene sine vil Tanja at vi alle skal rope i kor med henne at sex hører privatlivet til. Her trengs ingen rasjonelle tanker så lenge budskapet er korrekt ideologisk forankret.

Rahm mener sågar at hun ikke ble prostituert av egen fri vilje, men fordi hun som elleveåring fikk 20 DKK for å tungekysse en gammel mann. Det er verdt å merke seg at Tanja Rahm hadde en alkoholisert far og at hun ble diagnostisert med borderline personlighetsforstyrrelse i ung alder. Rahm hadde altså et turbulent liv lenge før hun ble prostituert. Dette skal selvsagt ikke ekskludere henne fra delta i den norske debatten, men ei heller fra å ta ansvar for egne veivalg. Det er også viktig å være oppmerksom på disse momentene når Audun Lysbakken gjør Rahm til bærebjelken i argumentasjonen sin.

Endelig hører flere enn resepsjonisten og kundene Rahms hyling

Etter publiseringen hos Aftenposten har Tanja Rahm blitt brukt som kilde i norske medier og opptrådt i fjernsynsdebatt.  – Jeg var også som henne (Hege Grostad) da jeg selv var i bransjen: lykkelig. Det var først da jeg kom meg ut at det gikk opp for meg hva jeg var blitt utsatt for, sier Rahm til VG. Det er en rimelig rar uttalelse fra en person som har skrevet detaljert om hvor negativt hun opplevde tiden sin som prostituert. Det kan være grunn til å tro at Rahm for tiden har gjort det til et levebrød å være feministisk aktivist. Og hvorfor ikke gjøre det? Vi har jo forskere som lever av dette i Norge. Vi får bare håpe Tanja Rahm ikke senere føler seg misbrukt også i denne rollen.

Hei! Dette er min personlige blogg. Hvis du ønsker å komme med innspill må du gjerne skrive en kommentar. Ønsker du komme i kontakt med meg, så send gjerne en mail til tankefrihet(a)gmx.com. Bytt da ut (a) med alfakrøll. Hvis henvendelsen din er av allmenn interesse kan innholdet bli brukt på bloggen.
  • Bjørn Jensen

    Takk. Godt skrevet.